Frekvencije

MMDS frekvencije

 1. 12000 MHz
 2. 12050 MHz
 3. 12100 MHz
 4. 12150 MHz
 5. 12200 MHz
 6. 12250 MHz

Symbol rate: 30000 Ks/s
Polarizacija: Horizontalna / Vertikalna u zavisnosti od predajnika sa kojeg primate signal.

Kablovske frekvencije

 1. 402 MHz
 2. 410 MHz
 3. 418 MHz
 4. 426 MHz
 5. 434 MHz
 6. 442 MHz
 7. 450 MHz
 8. 458 MHz

Symbol rate: 6900 Ks/s
Scan mode: 256QAM