Cjenovnik oglašavanja na NEON Televiziji

ntvCjenovnik oglašavanja na NEON Televiziji:

NEON TV marketing (pdf)

NEON Televizija

Mob: +387 62 33 00 94 (Od 08:00 do 21:00 svaki dan)
Mob: +387 62 33 00 95 (Od 08:00 do 21:00 svaki dan)